Tư vấn đăng ký bản quyền sách và cách mua bản quyền sách hợp pháp

Tư vấn xác lập quyền sở hữu bản quyền sách khi đăng ký bản quyền

Theo Luật sở hữu trí tuệ 2019 thì tác giả, chủ sở hữu là đối tượng được thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền sách, do đó khi Quý vị mong muốn tìm hiểu thủ tục cấp giấy chứng nhận bản quyền sách, bản quyền truyện, bản quyền tác phẩm dịch và tác phẩm viết khác thì nội dung bạn cần quan tâm sẽ bao gồm:

✔ Thứ nhất, thủ tục đăng ký bản quyền luôn yêu cầu xác định chủ sở hữu của tác phẩm nên nếu bạn là tác giả của sách thì bạn vẫn cần xác định khi đăng ký bạn hay cá nhân/ tổ chức nào là chủ sở hữu của tác phẩm.

✔ Thứ hai, khi đăng ký bản quyền sách theo diện mua lại bản quyền sách, nhận chuyển nhượng bản quyền sách từ chủ sở hữu khác thì với vai trò là người thực hiện thủ tục bạn vẫn cần tuân thủ đúng việc ghi nhận thông tin tác giả của sách. Bởi đây là quyền nhân thân của tác giả, nó được pháp luật bảo hộ.

Tại Luật Trí Nam, dựa theo thông tin khách hàng cung cấp về tác phẩm chúng tôi luôn soạn thảo các tài liệu cần có đảm bảo xác lập quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng với tác phẩm viết dự kiến đăng ký trước khi tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền tác giả.

Tư vấn mua bản quyền sách hợp pháp

✔ Chưa cấp giấy chứng nhận bản quyền có mua bán được không?

Căn cứ theo Luật sở hữu trí tuệ 2019 thì “Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.” do đó chủ sở hữu, tác giả của sách, tác phẩm viết được quyền mua bán bản quyền sách khi có nhu cầu. Thủ tục đăng ký quyền tác giả sách chỉ là việc nên làm để phòng tránh việc tranh chấp làm ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng bản quyền sách.

✔ Hình thức mua bán bản quyền sách hợp pháp

Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền là văn bản được pháp luật thừa nhận để các bên chuyển giao bản quyền hợp pháp. Do đó, việc giao kết hợp đồng mua bán bản quyền hợp pháp cũng đồng thời là cách thức đảm bảo việc mua bán bản quyền sách hợp pháp.

Tham khảo: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Đăng ký bản quyền sách có tác dụng gì?

Khi bạn đã được Cục bản quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì nó sẽ giúp bạn những vấn đề sau:

✔ Một là, chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm sách tại Việt Nam;

✔ Hai là, việc đăng ký bản quyền sách chính là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu có thể xin giấy phép xuất bản sách;

✔ Ba là, được độc quyền sử dụng tác phẩm sách. Do đó, có thể tiến hành ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền của bên thứ 3

✔ Bốn là, được quyền yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với bên xâm phạm

✔ Năm là, được cho phép bên khác khai thác, sử dụng và được hưởng lợi ích vật chất từ việc khai thác và sử dụng đó.

Thủ tục đăng ký bản quyền sách 2021 như thế nào?

Thủ tục đăng ký bản quyền sách 2021 sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

✔ Bước 1: Chuẩn bị tài liệu cần thiết đăng ký bản quyền sách

Chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những thông tin, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bản quyền sách

✔ Bước 2: Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền sách

Chi tiết hồ sơ đăng ký bản quyền sách đã được chúng tôi trình bày ở nội dung bên dưới

✔ Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký tới Cục bản quyền tác giả

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký bản quyền, chủ sở hữu sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả

✔ Bước 4: Theo dõi hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả sách

Chủ sở hữu hoặc tổ chức được chủ sở hữu ủy quyền cần theo dõi hồ sơ đăng ký, kịp thời bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong trường hợp hồ sơ có những thiếu xót hoặc phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký

✔ Bước 5: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sách

Sau khi hồ sơ được chấp nhận hợp lệ, Cục bản quyền tác giả sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền sách cho chủ sở hữu.

Hồ sơ đăng ký bản quyền sách năm 2021

✔ Hồ sơ đăng ký bản quyền sách khi người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả

– 02 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký (02 quyển sách đóng quyển in trên Giấy A4); tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

– 01 Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân của tác giả/các tác giả.

– 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (với công ty là chủ sở hữu) hoặc chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân trong trường hợp cá nhân là chủ sở hữu

– Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

– Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả;

– Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai;

– Đơn đăng ký bản quyền theo mẫu của Cục bản quyền;

– Tuyên bố của tác giả về chủ sở hữu tác phẩm;

✔ Hồ sơ đăng ký bản quyền sách khi người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả

– 02 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký (02 quyển sách đóng quyển in trên Giấy A4); tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố để đăng ký bản quyền;

– 01 Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký;

– 01 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả tác phẩm;

– Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);(trường hợp nhận chuyển nhượng quyền từ bên khác)

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân)

– Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai;

– Đơn đăng ký bản quyền theo mẫu của Cục bản quyền tác giả;

– Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền sách

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký bảo hộ bản quyền cho tác phẩm sách, tạp chí là 15 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tuy nhiên, thực tế thời gian đăng ký sẽ kéo dài hơn do số lượng đơn nộp đăng ký ngày càng nhiều (kéo dài từ 20-30 ngày sau khi đơn được nộp và chấp nhận hợp lệ)

Lưu ý: Khi sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi, thời gian cho việc xin cấp Giấy chứng nhận bản quyền sẽ được rút ngắn xuống còn từ 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy từ hợp lệ.

Chi phí đăng ký bản quyền sách 2021 phải trả?

Chi phí trọn gói cho dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền sách, tạp chí: 1.800.000 VND (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Chi phí nêu trên đã bao gồm chi phí chính thức nộp cho Cơ quan nhà nước, phí dịch vụ của chúng tôi nhưng không bao gồm 05% VAT.

Quý khách hàng cần tham khảo chi tiết dịch vụ đăng ký bản quyền và các công việc Luật Trí Nam thực hiện vui lòng xem tại:

Tham khảo: Báo giá dịch vụ đăng ký quyền tác giả

Thế nào là vi phạm bản quyền sách?

Sách là loại hình tác phẩm được bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ các hành vi sau đây được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giác đối với tác phẩm.

Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả

1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Trên đây là chia sẻ chi tiết của Luật Trí Nam về thủ tục đăng ký bản quyền sách để Quý khách hàng tham khảo. Quý vị có yêu cầu tư vấn đăng ký bản quyền hãy liên hệ với Luật sư ngay hôm nay theo số 0907780812 – 0907780812 Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc.

Tham khảo: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *